Fiyat ve Fark Serilerinde Tespit Edilen Sapmalar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında  ve Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPB) 'nin 33 No’lu Genelgesi kapsamında, TSPB, kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edip, haftalık olarak yayınlamaktadır.

Söz konusu veriler, aracı kurumların Birliğe bildirdiği bilgilerden derlenmektedir. Her bir varlık sınıfında, ilgili saat diliminde, kurumların ortalama fiyat bilgi ve fark serisi kullanılarak,  o saate ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapma hesaplanmaktadır. Veri setinde, ilgili saat dilimindeki aritmetik ortalamanın iki standart sapma uzağında kalan (normal dağılım varsayımında, %95 olasılıkla eğri altındaki toplam alanın dışında kalan) fiyat ve/veya fark serilerine sahip kurumlar ayrışmış olup, kırmızı ile vurgulanmıştır. 

TSPB'nin internet sitesinde de yayınladığı verilere göre tespit edilen fiyat ve fark serilerindeki sapmaların detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. (Alış, Satış ya da Spread rakamlarında belirlenen farklar kırmızı ile gösterilmiştir.)

2019 3.Çeyrek Verileri:

02 Eylül - 06 Eylül 2019 Fiyat Bilgileri

26 Ağustos - 30 Ağustos 2019 Fiyat Bilgileri

19 Ağustos - 23 Ağustos 2019 Fiyat Bilgileri

12 Ağustos - 16 Ağustos 2019 Fiyat Bilgileri

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Fiyat Bilgileri

22 Temmuz - 26 Temmuz 2019 Fiyat Bilgileri

15 Temmuz - 19 Temmuz 2019 Fiyat Bilgileri

08 Temmuz - 12 Temmuz 2019 Fiyat Bilgileri

01 Temmuz - 05 Temmuz 2019 Fiyat Bilgileri


2019 2.Çeyrek Verileri:

24 Haziran - 28 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

17 Haziran - 21 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

10 Haziran - 14 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

03 Haziran - 07 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

27 Mayıs - 31 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

20 Mayıs - 24 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

13 Mayıs - 17 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

06 Mayıs - 10 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

29 Nisan - 03 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

22 Nisan - 26 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

15 Nisan - 19 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

08 Nisan - 12 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

01 Nisan - 05 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri


2019 1.Çeyrek Verileri:

25 Mart - 29 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

18 Mart - 22 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

11 Mart - 15 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

04 Mart - 08 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

25 Şubat - 01 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

18 Şubat - 22 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

11 Şubat - 15 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

04 Şubat - 08 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

28 Ocak - 01 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

21 Ocak - 25 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

14 Ocak - 18 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

07 Ocak - 11 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri


2018 4.Çeyrek Verileri:

31 Aralık 2018 - 04 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

24 Aralık - 28 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

17 Aralık - 21 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

10 Aralık - 14 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

03 Aralık - 07 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

26 Kasım - 30 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

19 Kasım - 23 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

12 Kasım - 16 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

05 Kasım - 09 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

29 Ekim - 02 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

22 Ekim - 26 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

15 Ekim - 19 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

08 Ekim - 12 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

01 Ekim - 05 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri


2018 3.Çeyrek Verileri:

24 Eylül - 28 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri

17 Eylül - 21 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri

10 Eylül - 14 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri

03 Eylül - 07 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri

27 Ağustos - 31 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

20 Ağustos - 24 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

13 Ağustos - 17 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

06 Ağustos - 10 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

30 Temmuz - 03 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

23 Temmuz - 27 Temmuz 2018 Fiyat Bilgileri

16 Temmuz - 20 Temmuz 2018 Fiyat Bilgileri

09 Temmuz - 13 Temmuz 2018 Fiyat Bilgileri

02 Temmuz - 06 Temmuz 2018 Fiyat Bilgileri

2018 2.Çeyrek Verileri:

25 Haziran - 29 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

18 Haziran - 22 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

11 Haziran - 15 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

04 Haziran - 08 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

28 Mayıs - 01 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

21 Mayıs - 25 Mayıs 2018 Fiyat Bilgileri

14 Mayıs - 18 Mayıs 2018 Fiyat Bilgileri

07 Mayıs - 11 Mayıs 2018 Fiyat Bilgileri

30 Nisan - 04 Mayıs 2018 Fiyat Bilgileri

23 Nisan - 27 Nisan 2018 Fiyat Bilgileri

16 Nisan - 20 Nisan 2018 Fiyat Bilgileri

09 Nisan - 13 Nisan 2018 Fiyat Bilgileri

02 Nisan - 06 Nisan 2018 Fiyat Bilgileri

2018 1.Çeyrek Verileri:

26 Mart - 30 Mart  2018 Fiyat Bilgileri

19 Mart - 23 Mart  2018 Fiyat Bilgileri

12 Mart - 16 Mart  2018 Fiyat Bilgileri

05 Mart - 09 Mart  2018 Fiyat Bilgileri

26 Şubat - 02 Mart  2018 Fiyat Bilgileri

19 Şubat - 23 Şubat  2018 Fiyat Bilgileri

12 Şubat - 16 Şubat  2018 Fiyat Bilgileri

05 Şubat - 9 Şubat  2018 Fiyat Bilgileri

29 Ocak - 2 Şubat  2018 Fiyat Bilgileri

22 Ocak - 26 Ocak  2018 Fiyat Bilgileri

15 Ocak - 19 Ocak  2018 Fiyat Bilgileri

8 Ocak - 12 Ocak  2018 Fiyat Bilgileri

1 Ocak  - 5 Ocak  2018 Fiyat Bilgileri

2017 4.Çeyrek Verileri:

25 Aralık - 29 Aralık  2017 Fiyat Bilgileri

18 Aralık - 22 Aralık  2017 Fiyat Bilgileri

11 Aralık - 15 Aralık  2017 Fiyat Bilgileri

4 Aralık - 8 Aralık  2017 Fiyat Bilgileri

27 Kasım - 01 Aralık 2017 Fiyat Bilgileri

20 Kasım - 24 Kasım 2017 Fiyat Bilgileri

13 Kasım - 17 Kasım 2017 Fiyat Bilgileri

6 Kasım - 10 Kasım 2017 Fiyat Bilgileri

30 Ekim- 3 Kasım 2017 Fiyat Bilgileri

23-27 Ekim 2017 Fiyat Bilgileri

16-20 Ekim 2017 Fiyat Bilgileri

09-13 Ekim 2017 Fiyat Bilgileri

2-6 Ekim 2017 Fiyat Bilgileri

2017 3.Çeyrek Verileri:

25-29 Eylül 2017 Fiyat Bilgileri

11-15 Eylül 2017 Fiyat Bilgileri

4-8 Eylül 2017 Fiyat Bilgileri

28 Ağustos-01 Eylül 2017 Fiyat Bilgileri

21-25 Ağustos 2017 Fiyat Bilgileri

14-18 Ağustos 2017 Fiyat Bilgileri

7-11 Ağustos 2017 Fiyat Bilgileri

31 Temmuz-04 Ağustos 2017 Fiyat Bilgileri

24-28 Temmuz 2017 Fiyat Bilgileri

17-21 Temmuz 2017 Fiyat Bilgileri

2017 2.Çeyrek Verileri:

26-30 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

19-23 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

12-16 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

5-9 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

29 Mayıs-2 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

22-26 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

15-19 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

8-12 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

1-5 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

24-28 Nisan 2017 Fiyat Bilgileri

17-21 Nisan 2017 Fiyat Bilgileri

2017 1.Çeyrek Verileri:

13-19 Mart 2017 Fiyat Bilgileri