Anlık Oto Hesap

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar hakkındaki Tebliğ-III-37.1'de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ III-37.1-b ile kaldıraçlı işlemlerde uygulanabilecek azami kaldıraç oranlarında değişikliğe gidilmiştir. 

Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1'i geçemez.

*Swap rakamları aşağıdaki tabloda dolar cinsinden belirtilmiştir. Swaplar, USD/TRY ile USD/CAD paritelerinde Perşembe gecesi, diğer paritelerde ise Çarşamba gecesi 3 günlük uygulanır.

Lütfen teminat hesabının yapılacağı lot miktarını giriniz:
Başlangıç Teminatı Teminat Uyarı Seviyesi Sürdürme Teminatı Pip Getirisi ($) Swap
(Alış Poz.) ($)
Swap
(Satış Poz.) ($)