Bretton Woods Anlaşması

 


Piyasalara yönelik ilk büyük değişim II. Dünya Savaşı’nın bitimine doğru oluşturulan Bretton Woods Anlaşması’dır. ABD, İngiltere ve Fransa Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansının gerçekleştirildiği Bretton Woods’ta global ekonomik düzeni yeniden inşa etme kararı aldılar. İkinci Dünya Savaşı’na kadar İngiliz Sterlini dünyada hakim olan ana para birimiydi. Fakat, bu durum Nazi’lerin İngiltere’ye karşı başlattıkları savaş sonrasında değişti. Gerçekten de 1929 buhranından sonra değer kaybeden ABD Doları, II. Dünya Savaşı sonrasında değişen ekonomik konjonktüre bağlı olarak para birimleri arasında değer kazanmaya başladı.

Bretton Woods Anlaşması global ekonomilerin, kendilerini yeniden inşa etmeleri için istikrarlı bir çevre yaratma amacıyla oluşturuldu. Aynı Anlaşma ile birlikte, global ekonomide istikrarı sürdürebilmek umuduyla uluslar arası Para Fonu’nun kurulmasına zemin hazırlandı ve sabit döviz kuru sistemi oluşturuldu.

Bugün ise ana para birimlerinin ABD dolarına sabitlendiği ve bu para birimlerinin dolar karşısında standartlara göre belirlenen bir aralık içerisinde hareket etmesine izin verildiği görülmektedir. Döviz kurunun limit değerleri aşması durumunda ise ülke Merkez Bankaları kura müdahale ederek döviz kurunun belirlenen aralıkta hareket etmesi sağlanmaktadır. Nitekim, Bretton Woods Anlaşması 1971 yılına kadar sürdü. Ulaşılan nihai noktada anlaşmanın sağladığı fayda Avrupa ve Japonya’nın ekonomik istikrarı yeniden inşa etmeleri için dış şokları azaltması olarak belirdi.