Döviz Kurlarında Serbestlik Dönemi

Bretten Woods Anlaşması’ndan sonra 1971 yılının Kasım ayında, Smithsonian Anlaşması gündeme geldi. Smithsonian Anlaşması, Bretton Woods Anlaşmasına benzemek ile beraber döviz kurlarında daha fazla dalgalanmaya izin vermesi bakımından farklılıklar gösterdi. 1972 yılında ise Avrupa Topluluğu para birimlerinin dolara bağımlılığını azaltmaya yönelik kararlar aldı ve buna yönelik ilk girişim Batı Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Luksemburg’un kendi aralarında European Joint Float sistemini oluşturması ile başladı. Anlaşma özellikle döviz kurlarının Bretton Woods sisteminden daha geniş aralıkta hareket etmesine olanak veriyordu.

Fakat her iki anlaşmada Bretton Woods Anlaşmasına benzer hatalar içerdikleri için 1973 yılında uygulanabilir olmaktan çıktı. Sonuç olarak yapılan tüm değişiklikler sonucunda döviz kurlarının serbestçe hareket etmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verildi. Dolayısıyla, hükümetler döviz kurlarını kendi politikaları çerçevesinde çıpalı, yarı-çıpalı veya dalgalı olarak belirlemeye başladılar. Bu kapsamda, son bir girişim olarak Avrupa, 1978 yılının Haziran ayında Avrupa Para Sistemini oluşturmasına rağmen bu girişim 1993 yılında sona ererek sitemin değişime zorlamıştır.

Günümüzde ise önemli para birimleri, diğerlerinden bağımsız bir şekilde alınıp satılabilmektedir. Her ne kadar FX piyasasına Merkez Bankalarının müdahalesi gözlense de 2003 yılında tüm para birimlerindeki işlemlerin serbest hale gelmesi için önlemler alınmıştır. Bu durum FX piyasasının etkinliğini olumlu etkilemiştir.