Fiyat ve Fark Serilerinde Tespit Edilen Sapmalar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında  ve Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPB) 'nin 33 No’lu Genelgesi kapsamında, TSPB, kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edip, haftalık olarak yayınlamaktadır.

Söz konusu veriler, aracı kurumların Birliğe bildirdiği bilgilerden derlenmektedir. Her bir varlık sınıfında, ilgili saat diliminde, kurumların ortalama fiyat bilgi ve fark serisi kullanılarak,  o saate ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapma hesaplanmaktadır. Veri setinde, ilgili saat dilimindeki aritmetik ortalamanın iki standart sapma uzağında kalan (normal dağılım varsayımında, %95 olasılıkla eğri altındaki toplam alanın dışında kalan) fiyat ve/veya fark serilerine sahip kurumlar ayrışmış olup, kırmızı ile vurgulanmıştır. 

TSPB'nin internet sitesinde de yayınladığı verilere göre tespit edilen fiyat ve fark serilerindeki sapmaların detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. (Alış, Satış ya da Spread rakamlarında belirlenen farklar kırmızı ile gösterilmiştir.)

2021 2.Çeyrek Verileri:

7 Haziran - 11 Haziran 2021 Fiyat Bilgileri

31 Mayıs - 4 Haziran 2021 Fiyat Bilgileri

24 Mayıs - 28 Mayıs 2021 Fiyat Bilgileri

17 Mayıs - 21 Mayıs 2021 Fiyat Bilgileri

10 Mayıs - 14 Mayıs 2021 Fiyat Bilgileri

3 Mayıs - 7 Mayıs 2021 Fiyat Bilgileri

26 Nisan - 30 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri

19 Nisan - 23 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri

12 Nisan - 16 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri

5 Nisan - 9 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri


2021 1.Çeyrek Verileri:

29 Mart - 2 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri

22 Mart - 26 Mart 2021 Fiyat Bilgileri

15  Mart - 19 Mart 2021 Fiyat Bilgileri

8 Mart - 12 Mart 2021 Fiyat Bilgileri

1 Mart - 5 Mart 2021 Fiyat Bilgileri

22 Şubat - 26 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri

15 Şubat - 19 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri

8 Şubat - 12 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri

1 Şubat - 05 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri

25 Ocak - 29 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri

18 Ocak - 22 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri

11 Ocak - 15 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri

04 Ocak - 08 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri


2020 4.Çeyrek Verileri:

28 Aralık 2020 -  01 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri

23 Kasım - 27 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri

16 Kasım - 20 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri

09 Kasım - 13 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri

02 Kasım - 06 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri

26 Ekim - 30 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri

19 Ekim - 23 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri

12 Ekim - 16 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri

05 Ekim - 09 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri

28 Eylül - 02 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri


2020 3.Çeyrek Verileri:

21 Eylül - 25 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri

14 Eylül - 18 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri

07 Eylül - 11 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri

31 Ağustos - 04 Eyül 2020 Fiyat Bilgileri

24 Ağustos - 28 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri

17 Ağustos - 21 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri

10 Ağustos - 14 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri

03 Ağustos - 07 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri

27 Temmuz - 31 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri

20 Temmuz - 24 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri

13 Temmuz - 17 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri

06 Temmuz - 10 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri

29 Haziran - 03 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri

2020 2.Çeyrek Verileri:

22 Haziran - 26 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri

15 Haziran - 19 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri

08 Haziran - 12 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri

01 Haziran - 05 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri

25 Mayıs - 29 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri

18 Mayıs - 22 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri

11 Mayıs - 15 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri

04 Mayıs - 08 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri

27 Nisan - 01 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri

20 Nisan - 24 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri

13 Nisan - 17 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri

06 Nisan - 10 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri

2020 1.Çeyrek Verileri:

30 Mart - 03 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri

23 Mart - 27 Mart 2020 Fiyat Bilgileri

16 Mart - 20 Mart 2020 Fiyat Bilgileri

09 Mart - 13 Mart 2020 Fiyat Bilgileri

02 Mart - 06 Mart 2020 Fiyat Bilgileri

24 Şubat - 28 Şubat 2020 Fiyat Bilgileri

17 Şubat - 21 Şubat 2020 Fiyat Bilgileri

10 Şubat - 14 Şubat 2020 Fiyat Bilgileri

03 Şubat - 07 Şubat 2020 Fiyat Bilgileri

27 Ocak - 31 Ocak 2020 Fiyat Bilgileri

20 Ocak - 24 Ocak 2020 Fiyat Bilgileri

13 Ocak - 17 Ocak 2020 Fiyat Bilgileri

06 Ocak - 10 Ocak 2020 Fiyat Bilgileri


2019 4.Çeyrek Verileri:

30 Aralık 2019 - 03 Ocak 2020 Fiyat Bilgileri

23 Aralık - 27 Aralık 2019 Fiyat Bilgileri

16 Aralık - 20 Aralık 2019 Fiyat Bilgileri

09 Aralık - 13 Aralık 2019 Fiyat Bilgileri

02 Aralık - 06 Aralık 2019 Fiyat Bilgileri

25 Kasım - 29 Kasım 2019 Fiyat Bilgileri

18 Kasım - 22 Kasım 2019 Fiyat Bilgileri

11 Kasım - 15 Kasım 2019 Fiyat Bilgileri

04 Kasım - 08 Kasım 2019 Fiyat Bilgileri

28 Ekim - 01 Kasım 2019 Fiyat Bilgileri

21 Ekim - 25 Ekim 2019 Fiyat Bilgileri

14 Ekim - 18 Ekim 2019 Fiyat Bilgileri

07 Ekim - 11 Ekim 2019 Fiyat Bilgileri

30 Eylül - 04 Ekim 2019 Fiyat Bilgileri


2019 3.Çeyrek Verileri:

23 Eylül - 27 Eylül 2019 Fiyat Bilgileri

16 Eylül - 20 Eylül 2019 Fiyat Bilgileri

09 Eylül - 13 Eylül 2019 Fiyat Bilgileri

02 Eylül - 06 Eylül 2019 Fiyat Bilgileri

26 Ağustos - 30 Ağustos 2019 Fiyat Bilgileri

19 Ağustos - 23 Ağustos 2019 Fiyat Bilgileri

12 Ağustos - 16 Ağustos 2019 Fiyat Bilgileri

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Fiyat Bilgileri

22 Temmuz - 26 Temmuz 2019 Fiyat Bilgileri

15 Temmuz - 19 Temmuz 2019 Fiyat Bilgileri

08 Temmuz - 12 Temmuz 2019 Fiyat Bilgileri

01 Temmuz - 05 Temmuz 2019 Fiyat Bilgileri


2019 2.Çeyrek Verileri:

24 Haziran - 28 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

17 Haziran - 21 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

10 Haziran - 14 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

03 Haziran - 07 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

27 Mayıs - 31 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

20 Mayıs - 24 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

13 Mayıs - 17 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

06 Mayıs - 10 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

29 Nisan - 03 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

22 Nisan - 26 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

15 Nisan - 19 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

08 Nisan - 12 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

01 Nisan - 05 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri


2019 1.Çeyrek Verileri:

25 Mart - 29 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

18 Mart - 22 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

11 Mart - 15 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

04 Mart - 08 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

25 Şubat - 01 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

18 Şubat - 22 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

11 Şubat - 15 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

04 Şubat - 08 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

28 Ocak - 01 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

21 Ocak - 25 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

14 Ocak - 18 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

07 Ocak - 11 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri


2018 4.Çeyrek Verileri:

31 Aralık 2018 - 04 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

24 Aralık - 28 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

17 Aralık - 21 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

10 Aralık - 14 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

03 Aralık - 07 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

26 Kasım - 30 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

19 Kasım - 23 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

12 Kasım - 16 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

05 Kasım - 09 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

29 Ekim - 02 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

22 Ekim - 26 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

15 Ekim - 19 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

08 Ekim - 12 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

01 Ekim - 05 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri


2018 3.Çeyrek Verileri:

24 Eylül - 28 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri

17 Eylül - 21 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri