FX Piyasasının Oluşum Süreci

1944 – II. Dünya Savaşından sonra global ekonomide istikrarı sağlamak için Bretton Woods Anlaşması oluşturuldu.

1971 – Smithsonian Anlaşması ile birlikte para birimlerinin daha geniş bant içerisinde hareket etmesine izin verildi.

1972 – Avrupa Topluluğu para birimlerinin dolara bağımlılığını azaltmak için European Joint Float sistemini oluşturdu.

1973 – Smithsonian ve European Joint Float anlaşmaları başarısız olurken serbest-kur sistemin oluşturulmasına yönelik girişimler başladı.

1978 – Avrupa Para Sistemi oluşturularak üye ülkelerin para birimlerinin dolara bağımlılığı azaltıldı.

1978 – Serbest-kur sistemi IMF tarafından yetkilendirildi.

1993 – Avrupa Para Sisteminin dünya çapında serbest-kur sistemini oluşturmak için attığı adım ilk başarısızlığı ile karşılaştı.