FX TarihiBugün FX olarak bilinen piyasaların temeli 1973 yılında atılmıştır. Fakat, paranın bir para biriminden diğer para birimine çevrilmesi Mısırlılara dayanmaktadır. Kağıt para kullanımı daha sonraki tarihte başlasa da özellikle Orta Doğu’da tüccarların demir paralarını bir kültürden diğerine aktardıkları bilinmektedir. Orta çağ boyunca paranın, diğer bir para birimine çevrilme ihtiyacı bir yöntem seçeneği olarak belirmiştir. Özellikle, tüccar, esnaf ve satıcıların diğer ülkelerle oluşan ticari ilişkilerinde bu yöntemin kullanılması sonucunda ülke ekonomilerinin birbirine bağımlılığı ve kalkınma hızlarında belirgin artışlar gözlenmiştir.

Orta çağda başlayan FX piyasasının ilk aşamasından I. Dünya Savaşı’na kadar olan kısmında, piyasada göreceli olarak daha az spekülasyon gözlenmesine rağmen savaş sonrasında aşırı oynaklık gözlenirken spekülatif hareketlerde kayda değer artış gerçekleşmiştir. Büyük bunalım ve altın standartlarının 1931 yılında kaldırılmasına bağlı olarak dünya ekonomisinde çok ciddi krizler baş gösterdi. 1931’den 1973 yılına kadar ise piyasanın daha düzenli işlemesi için değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişiklikler global ekonomileri derinden etkiledi.