İşlem Gören Piyasalar


ŞEKERFX ÜRÜN LİSTESİ VE KALDIRAÇ ORANLARI

Yatırımcılara bilinçli işlem yaptırma hedefi doğrultusunda risk düzeyi dikkate alınarak ŞekerFX’in ürün grubu oluşturulmuştur. Bunları düşük risk grubu ve yüksek risk grubu olarak 2'ye ayırmak mümkündür. Bu kapsamda para birimlerinin gruplaması aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar hakkındaki Tebliğ-III-37.1'de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ III-37.1-b ile kaldıraçlı işlemlerde uygulanabilecek azami kaldıraç oranlarında değişikliğe gidilmiştir. 

Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1'i geçemez.

Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır.


Risk yönetimi kuralları çerçevesinde belirlenen bu ürünlerde uygulanan hedef spread oranları aşağıda yer almaktadır.


Piyasa koşulları çerçevesinde uygulanan swap rakamları "Anlık Oto Hesap" tablosunda otomatik olarak dolar cinsinden gösterilmektedir. İkinci para birimi cinsinden swap rakamlarına ise işlem platformu üzerinden erişebilirsiniz.